Piagam Pelanggan

Kami kakitangan Pejabat Daerah Tambnan berjanji untuk memberikan Perkhidmatan Dengan Cekap, Cepat dan Tepat kepada orang awam dan berusaha untuk mempertingkatkan kualiti Pengurusan Pentadbiran Daerah dengan matlamat untuk menuju ke arah kecermerlangan. Bagi maksud ini kami berjanji MENERIMA DAN MENYELESAIKAN MASALAH ORANG AWAM YANG BERURUSAN DENGAN PEJABAT DAERAH DALAM SUASANA SEDIA MEMBANTU BERTERASKAN KUALITI DAN BERLANDASKAN KEPADA ASAS MESRA, ADIL DAN SAKSAMA".

Bagi melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab kami seperti di bawah ini:

 

JENIS URUSAN/AKTIVITI TEMPOH PENYELESAIAN
BAHAGIAN PENTADBIRAN  
Memproses dan menjawab surat yang diterima Menjawab surat dalam masa 1 minggu
BAHAGIAN PEMUNGUT HASIL  

Pungutan untuk bayaran Pendaftaran Perjanjian, Daftar Mahkamah Anak Negeri dan lain-lain.

Dengan serta merta tertakluk kepada bilangan pelanggan yang berurusan di kaunter

BAHAGIAN LESEN PERNIAGAAN  

Memproses permohonan baru, pembaharuan lesen perniagaan bagi: 

A. Lesen Pemborong Am/Kontraktor 

B. Lesen kedai kampung/runcit 

Borang permohonan yang lengkap dan Berserta dengan surat Pengesahan / ulasan Ketua Kampung berkenaan / sekiranya tapak pembinaan di atas tanah sendiri maka cukai tambahan mestilah dibayar di Pejabat Tanah. 

Sekiranya kawasan yang dipohon terletak dalam kawasan Majlis maka borang permohonan di hantar ke Majlis untuk ulasan. 

C. Lesen 

C.1 Minuman Keras 

Borang permohonan khas lengkap diisi C.2: Kilang Padi

Serta merta tertakluk kepada lengkapnya borang permohonan serta dokumen sokongan

Serta merta tertakluk lengkapnya borang


2 Bulan
Tertakluk kepada mesyuarat Lembaga perlesenan kastam dan Eksaia

3 Bulan

BAHAGIAN MAHKAMAH ANAK NEGERI  

Permohonan tuntutan waris Aduan mengenai Adat Istadat, permohonan mendapatkan Sijil Anak Negeri memberikan jaminan untuk keputusan seadil- adilnya.

2 Bulan

BAHAGIAN PEMBANGUNAN  

Memproses permohonan projek luar Bandar (termasuk permohonan. laporan dan anggaran)

Penyediaan perintah kerja Am(GWO)

Arahan Pembelian Tempatan (LPO)

Penyediaan Baucher Pembayaran tuntutan oleh kontraktor / pembekal

Mempastikan semua projek kecil luar bandar disemak mengikut perancangan yang dibuat. 

Mempastikan semua peruntukan pembangunan yang diluluskan dalam sesuatu tahun itu dapat digunakan dalam tahun yang sama

Secepat mungkin setelah waran peruntukan diterima


1 Minggu
1 minggu