1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

18 MAC 2020

NOTIS PEMBERITAHUAN

SELARAS DENGAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN 18-91 MAC 2020

PEJABAT DAERAH KECIL TUNGKU TIDAK AKAN BEROPERASI DALAM TEMPOH TERSEBUT. PEJABAT INI AKAN BEROPERASI SEMULA PADA 1 APRIL 2020 TERTAKLUK KEPADA ARAHAN PIHAK BERKUASA.


18 MAC 2020 Baca lebih lanjut

kini peningkatan kes wabak COVID-19 meningkat secara mendadak di seluruh Negara khususnya di Daerh Lahad Datu.

Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman Virus berbahaya ini.Oleh yang demikian, pejabat ini memohon kerjasama dan tindakan pihak tuan/puan untuk menangguhkan sebarang aktiviti yang melibatkan perhimpunan besar-besaran seperti aktiviti keagamaan, sukan dan keramaian.

Kerjasama dan keperihatinan pihak tuan/puan di peringkat kampung masing-masing adalah diperlukan bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 ini.


16 MAC 2020 Baca lebih lanjut

Masyarakat di nasihati agar peka terhadap kawasan sekeliling supaya dapat menghindari jangkitan VIRUS ini.11 MAC 2020 Baca lebih lanjut

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR

Majlis Perasmian Program Bengkel Pelan Kampung Sejahtera Di Kampung Sungai Merah.

Nature

PERUTUSAN

GARIS MASA FACEBOOK

/............winpop.............../