BERITA DAN PENGUMUMAN

  JADUAL AKTIVITI
  NO. PROGRAM TARIKH TEMPAT MASA TINDAKAN
             
   1 Mesyuarat Bersama Appraisal Mission Team IFAD & Stakeholders bg Pelaksanaan Projek Sustainable management of Peatland Ecosystems in Malaysia(SMPEM) di bawah pembiayaan Peruntukan GEF-IFAD 31/07/ 2017   Bilik Mesy. Meranti, Jab. Ketua Pengarah, Aras  4, Podium I, Wisma NRE Presint 4, PUTRAJAYA 9.30 pagi PKB2
  2 Mesyuarat Pemantauan Projek Bekalan Air Luar Bandar  01/08/2017 Bilik Mesy Utama, Ibu Pejabat Jab Air Negeri Sabah, Tkt. 6 Wisma Muis 9.00 pagi PTT2
   3 Mesy Majlis Tindakan Negeri Sabah (MTNg) 01/08/2017  Bilik Mesy Utama Tkt. 26, Blok A, Pusat Pentadbiran Negeri. Sabah (PPNS) 2.30 ptg   PP1
   4 Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan   02/08/2017 IBU PEJABAT  DBKK  8.30 pagi  
   5  Mesyuarat Sumber Air Negara 02/08/2017   Kuala Lumpur  10.00 pagi  PP1
   6 Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Dewan Undangan Negeri Sabah yang keempat Belas   07-09/08/2017    Dewan Undangan Negeri Sabah   10.00 pagi  Semua pegawai
  .

       KERATAN AKHBAR

  biodiversity TCTP 2015

Comments are closed.