MENU UTAMA

PAUTAN

Sabah Net
Portal MyGov
Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah
Jabatan Perhutanan Sabah
MPIC
MTIB
Forest Plantation Sdn. Bhd

 

BAHAGIAN KEWANGAN

 

Bertanggungjawab dalam mengurus dan mengawal sistem perakaunan SAFODA bersesuaian dengan ketetapan dalam Enakmen SAFODA bahagian VIĀ  peruntukan kewangan.