MENU UTAMA

PAUTAN

Sabah Net
Portal MyGov
Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah
Jabatan Perhutanan Sabah
MPIC
MTIB
Forest Plantation Sdn. Bhd

 

Senarai Pengurusan

Bil Nama Jawatan Telefon/Email
01 Francis George Otigil Pengurus Besar 088-218231
/ 088-469021 ext 289 /
Francis.Otigil@sabah.gov.my
02 Hj. Nissanto Masrie Timbalan Pengurus Besar 088-218295 /
088-469021 ext 202 /
Nissanto.Masrie@sabah.gov.my
03 Datin Hjh. Hairani Hussaini Pegawai Tadbir 088-469023 ext 243 /
Hairani.Hussaini@sabah.gov.my
04 Mariana Murat Pegawai Tadbir 088-469023 ext 233 /
Mariana.Murat@sabah.gov.my
05 John Ho Cheong Hon Pengurus Kewangan 088-469023 ext 246 /
John.Ho@sabah.gov.my
06 Nazarius Dungang Akauntan 088-469023 ext 216 /
Nazarius.Dungang@sabah.gov.my
07 Marsida Katong Pegawai Teknologi Maklumat 088-469023 ext 253 /
Marsida.Katong@sabah.gov.my
08 Zainal Saridi Pegawai Perancangan dan Pengesanan 088-469023 ext 236 /
Zainal.Saridi@sabah.gov.my
09 Crispin Kitingan Pengurus Penyelidikan dan Pembangunan 088-751268 /
Crispin.Kitingan@sabah.gov.my
10 Dr. Alfred Bernard Pegawai Penyelidik 088-751268 /
Alfred.Bernard@sabah.gov.my
11 Patar Seluang Pemelihara Hutan 088-751268 /
Patar.Seluang@sabah.gov.my
12 Asan Beluar Pengurus Wilayah Bengkoka 088-613951 /
Asan.Beluar@sabah.gov.my
13 Norbert Bolong Pengurus Wilayah Selatan 087-365372 /
Batalis.Bolong@sabah.gov.my
14 Ismail Kassim Pengurus Wilayah Utara 0135445560 /
Ismail.Kassim@sabah.gov.my
15 Sanan Gutang Pengurus Wilayah Barat 087-223655 /
Sanan.Gutang@sabah.gov.my