ANGGARAN KOS DAN PULANGAN TANAMAN BAGI SEHEKTAR SEMUSIM  
             
     Nama Tanaman :  Cili Merah  
     Nama Botani :  Capsicum frustescens  
     Jarak Tanaman :  100 sm X 100 sm  
     Kepadatan Tanaman :  9,000 pokok/ha  
     Keluasan Tanaman :  1  hektar    
     Jangkamasa Memungut Hasil :  75 Hari    
             
             
A.  ANGGARAN KOS PENGELUARAN
             
        HARGA / NILAI / KOS  
  PERKARA UNIT KUANTITI UNIT PENGELUARAN  
    ( RM ) ( RM )  
             
       
  1.  KOS BURUH    
       
    Penyediaan Tanah & Batas T / Hari                     20 15.00                             300.00  
    Penyediaan Tapak Semaian T / Hari                     12 15.00                             180.00  
    Menyiram T / Hari                     15 15.00                             225.00  
    Membaja ( 3 kali ) T / Hari                     10 15.00                             150.00  
    Merumput T / Hari                     40 15.00                             600.00  
    Menanam & Menjarang T / Hari                     12 15.00                             180.00  
    Mengawal Musuh & Penyakit T / Hari                     25 15.00                             375.00  
    Memungut Hasil T / Hari                   195 15.00                          2,925.00  
             
             
  JUMLAH KECIL                  329                        4,935.00  
             
             
  2.  KOS BAHAN    
       
    Benih Grm.              800.00                0.15                             120.00  
    Baja    
    i.    NPK Green @ 1bag/50kg. Kg                   900                1.26                          1,134.00  
   ii.   Tahi Ayam Tan                       3            250.00                             750.00  
   iii.  Spark Lit                       3              38.00                             114.00  
       
             
  JUMLAH KECIL                        2,118.00  
             
             
  JUMLAH BESAR                              7,053.00  
             
T/Hari - Tenaga Hari

             
  B.  PENDAPATAN BERSIH SEHEKTAR SEMUSIM MENGIKUT HASIL DAN HARGA (RM)  
             
   
             
  HASIL PENDAPATAN JUMLAH PENDAPATAN PADA 3 HARGA JUALAN RM/KG*  
  ( kg/ha )                              3.50                              3.80                                4.00  
             
         
  RENDAH KASAR                    35,000.00                      38,000.00                        40,000.00  
  10,000 BERSIH                    27,947.00                      30,947.00                        32,947.00  
    BURUH KELUARGA                    32,882.00                      35,882.00                        37,882.00  
             
         
  SEDERHANA KASAR                    52,500.00                      57,000.00                        60,000.00  
  15,000 BERSIH                    45,447.00                      49,947.00                        52,947.00  
    BURUH KELUARGA                    50,382.00                      54,882.00                        57,882.00  
             
         
  TINGGI KASAR                    70,000.00                      76,000.00                        80,000.00  
  20,000 BERSIH                    62,947.00                      68,947.00                        72,947.00  
    BURUH KELUARGA                    67,882.00                      73,882.00                        77,882.00  
             
             
* Harga dikebun petani