ANGGARAN KOS DAN PULANGAN TANAMAN BAGI SEHEKTAR SEMUSIM  
             
     Nama Tanaman :  Keladi / Yam  
     Nama Botani :  Colocasia esculenta  
     Jarak Tanaman :  60 sm x 60 sm  
     Kepadatan Tanaman :  20,250 pokok/hektar  
     Keluasan Tanaman :  1 Hektar    
     Jangkamasa Memungut Hasil :  270 Hari    
             
             
A.  ANGGARAN KOS PENGELUARAN
             
        HARGA / NILAI / KOS  
  PERKARA UNIT KUANTITI UNIT PENGELUARAN  
    ( RM ) ( RM )  
             
       
  1.  KOS BURUH    
       
    Penyediaan Tanah & Batas T / Hari               40 15.00                 600.00  
    Menanam T / Hari               23 15.00                 345.00  
    Merumput T / Hari               10 15.00                 150.00  
    Menyiram T / Hari                 5 15.00                   75.00  
    Membaja (3 kali) T / Hari               10 15.00                 150.00  
    Mengawal Musuh & Penyakit T / Hari               10 15.00                 150.00  
    Memungut Hasil T / Hari               45 15.00                 675.00  
             
             
  JUMLAH KECIL             143             2,145.00  
             
             
  2.  KOS BAHAN    
       
    Benih Salur         18,000           0.20               3,600.00  
    Baja    
    i.   NPK Green (Hijau)@ 1bag/50 kg  Kg              400           1.26                 504.00  
   ii.   Urea Kg  -  -  -  
   iii.  Tahi Ayam Tonne  -  -  -  
    Racun Musuh / Penyakit                 100.00  
       
             
  JUMLAH KECIL             4,204.00  
             
             
  JUMLAH BESAR                   6,349.00  
             
T/Hari - Tenaga Hari

             
  B.  PENDAPATAN BERSIH SEHEKTAR SEMUSIM MENGIKUT HASIL DAN HARGA (RM)  
             
   
             
  HASIL PENDAPATAN JUMLAH PENDAPATAN PADA 3 HARGA JUALAN RM/KG*  
  ( kg/ha )                            0.40                              0.80                               1.00  
             
         
  RENDAH KASAR                    3,000.00                        6,000.00                         7,500.00  
  7,500 BERSIH                   (3,349.00)                         (349.00)                         1,151.00  
    BURUH KELUARGA                   (1,204.00)                        1,796.00                         3,296.00  
             
         
  SEDERHANA KASAR                    3,600.00                        7,200.00                         9,000.00  
  9,000 BERSIH                   (2,749.00)                           851.00                         2,651.00  
    BURUH KELUARGA                      (604.00)                        2,996.00                         4,796.00  
             
         
  TINGGI KASAR                    4,800.00                        9,600.00                       12,000.00  
  12,000 BERSIH                   (1,549.00)                        3,251.00                         5,651.00  
    BURUH KELUARGA                       596.00                        5,396.00                         7,796.00  
             
             
* Harga dikebun petani