ANGGARAN KOS DAN PULANGAN TANAMAN BAGI SEHEKTAR SEMUSIM  
             
     Nama Tanaman :  Terong    
     Nama Botani :  Solonum melongena L.  
     Kepadatan :  90 sm x 60 sm .  
     Jarak Tanaman :  37,000 pokok/hektar  
     Keluasan Pengeluaran :  1 Hektar    
     Jangkamasa Memungut Hasil :  60 - 70 hari    
             
             
A. ANGGARAN KOS PENGELUARAN
             
  PERKARA UNIT KUANTITI HARGA / NILAI / KOS  
    UNIT PENGELUARAN  
             
             
  1.  KOS BURUH    
       
    Penyediaan Tanah & Batas T / Hari               40 15.00                  600.00  
    Membuat Tapak Semaian & Menabur T / Hari               12 15.00                  180.00  
    Menyiram T / Hari                 5 15.00                    75.00  
    Membaja T / Hari               20 15.00                  300.00  
    Merumput T / Hari               40 15.00                  600.00  
    Menanam & Menjarang T / Hari               20 15.00                  300.00  
    Mengawal Musuh & Penyakit T / Hari               20 15.00                  300.00  
    Memungut Hasil T / Hari               85 15.00                1,275.00  
    Pengangkutan Ke Stor T / Hari               15 15.00                  225.00  
             
             
  JUMLAH KECIL             257              3,855.00  
             
             
  2.  KOS BAHAN    
       
    Benih Gm.              200           0.23                    46.00  
    Baja    
    i.  N.P.K Green (Hijau) Kg              500           1.26                  630.00  
    ii. Tahi Ayam Mt.                 3        250.00                  750.00  
    Racun      
    i. Tamaron Lit.               20         27.00                  540.00  
   ii.  Benlate Kg                 8         36.00                  288.00  
             
  JUMLAH KECIL              2,254.00  
             
  JUMLAH BESAR                    6,109.00  
             
T/Hari - Tenaga Hari

             
  B.  PENDAPATAN BERSIH SEHEKTAR SEMUSIM MENGIKUT HASIL DAN HARGA (RM)  
             
   
             
  HASIL PENDAPATAN JUMLAH PENDAPATAN PADA 3 HARGA JUALAN RM/KG*  
  ( kg/ha )                               0.30                                0.50                              0.80  
             
         
  RENDAH KASAR                       6,000.00                        10,000.00                      16,000.00  
  20,000 BERSIH                         (109.00)                          3,891.00                        9,891.00  
    BURUH KELUARGA                       3,746.00                          7,746.00                      13,746.00  
             
         
  SEDERHANA KASAR                       7,500.00                        12,500.00                      20,000.00  
  25,000 BERSIH                       1,391.00                          6,391.00                      13,891.00  
    BURUH KELUARGA                       5,246.00                        10,246.00                      17,746.00  
             
         
  TINGGI KASAR                       9,000.00                        15,000.00                      24,000.00  
  30,000 BERSIH                       2,891.00                          8,891.00                      17,891.00  
    BURUH KELUARGA                       6,746.00                        12,746.00                      21,746.00  
             
             
* Harga dikebun petani