ANGGARAN KOS DAN PULANGAN TANAMAN BAGI SEHEKTAR SEMUSIM  
             
     Nama Tanaman :  Timun     
     Nama Botani :  Cucumis Sativus L.  
     Kepadatan :  50 sm x 100 sm .  
     Jarak Tanaman :  10,000 pokok/hektar  
     Keluasan Pengeluaran :  1 Hektar    
     Jangkamasa Memungut Hasil :  8 Minggu      
             
             
A. ANGGARAN KOS PENGELUARAN
             
  PERKARA UNIT KUANTITI HARGA / NILAI / KOS  
    UNIT PENGELUARAN  
             
             
  1.  KOS BURUH    
       
    Penyediaan Tanah & Batas T / Hari                    40 15.00                    600.00  
    Membuat Tapak Semaian& Menabur T / Hari                    12 15.00                    180.00  
    Menyiram T / Hari                    15 15.00                    225.00  
    Membaja T / Hari                    10 15.00                    150.00  
    Merumput T / Hari                    30 15.00                    450.00  
    Menanam & Menjarang T / Hari                    20 15.00                    300.00  
    Memancang & Mengikat Tali Rafia T / Hari                    20 15.00                    300.00  
    Mengawal Musuh & Penyakit T / Hari                    10 15.00                    150.00  
    Memungut Hasil T / Hari                    25 15.00                    375.00  
    Pengangkutan Ke Stor T / Hari                    10 15.00                    150.00  
             
  JUMLAH KECIL                  192                2,880.00  
             
             
  2.  KOS BAHAN    
       
    Benih Kg                   2.5               23.00                      57.50  
    Baja    
    i.  N.P.K Green (Hijau) Kg                  500                 1.26                    630.00  
    ii. Tahi Ayam Mt.                      3             250.00                    750.00  
    Racun      
    i.  Grommoxne Gln.                      2               61.00                    122.00  
   ii.  Furadan 3G Lit.                    36                 6.00                    216.00  
    Lain-Lain    
    i. Tali Rafia  Gulung                    20                 2.50                      50.00  
             
  JUMLAH KECIL                1,825.50  
             
  JUMLAH BESAR                      4,705.50  
             
T/Hari - Tenaga Hari

             
  B.  PENDAPATAN BERSIH SEHEKTAR SEMUSIM MENGIKUT HASIL DAN HARGA (RM)  
             
   
             
  HASIL PENDAPATAN JUMLAH PENDAPATAN PADA 3 HARGA JUALAN RM/KG*  
  ( kg/ha )                                  0.30                             0.50                             0.60  
             
         
  RENDAH KASAR                          4,800.00                       8,000.00                       9,600.00  
  16,000 BERSIH                               94.50                       3,294.50                       4,894.50  
    BURUH KELUARGA                          2,974.50                       6,174.50                       7,774.50  
             
         
  SEDERHANA KASAR                          5,400.00                       9,000.00                     10,800.00  
  18,000 BERSIH                             694.50                       4,294.50                       6,094.50  
    BURUH KELUARGA                          3,574.50                       7,174.50                       8,974.50  
             
         
  TINGGI KASAR                          6,000.00                     10,000.00                     12,000.00  
  20,000 BERSIH                          1,294.50                       5,294.50                       7,294.50  
    BURUH KELUARGA                          4,174.50                       8,174.50                     10,174.50  
             
             
* Harga dikebun petani