ANGGARAN KOS DAN PULANGAN TANAMAN BAGI SEHEKTAR SEMUSIM  
             
     Nama Tanaman :  Jagung Manis  
     Nama Botani :  Zea may var. Saccharata  
     Kepadatan :  53,000 Pokok/Hektar  
     Jarak  Tanaman :  75 cm X 25 cm  
     Keluasan Pengeluaran :  1 Hektar    
     Jangkamasa Memungut Hasil :  100 - 120 Hari  
             
             
A.  ANGGARAN KOS PENGELUARAN
             
        HARGA / NILAI / KOS  
  PERKARA UNIT KUANTITI UNIT PENGELUARAN  
    ( RM ) ( RM )  
             
       
  1.  KOS BURUH    
       
    Penyediaan Kawasan & Membakar T / Hari             22 15.00                     330.00  
    Membaris dan Melubang T / Hari               6 15.00                      90.00  
    Menanam & Membusut T / Hari             15 15.00                     225.00  
    Merumput T / Hari             15 15.00                     225.00  
    Membaja T / Hari               4 15.00                      60.00  
    Menyembur Racun Serangga T / Hari               4 15.00                      60.00  
    Menuai / Mengangkat T / Hari             12 15.00                     180.00  
             
             
  JUMLAH KECIL            78                1,170.00  
             
             
  2.  KOS BAHAN    
       
    Benih Kg             40           2.50                     100.00  
    Baja    
    i.  NPK Green Kg           250           1.26                     315.00  
    Racun    
    i.   Basta Lit.               2          32.00                      64.00  
    ii.  Gromoxone Gln.               2          61.00                     122.00  
    iii. Thiodan Lit.               1          28.00                      28.00  
    iv. Amaron Lit.               2          26.00                      52.00  
    v.  Tali Rafia Gulung               5           2.50                      12.50  
       
             
  JUMLAH KECIL                   693.50  
             
             
  JUMLAH BESAR                      1,863.50  
             
T/Hari - Tenaga Hari

             
  B.  PENDAPATAN BERSIH SEHEKTAR SEMUSIM MENGIKUT HASIL DAN HARGA (RM)  
             
   
             
  HASIL PENDAPATAN JUMLAH PENDAPATAN PADA 3 HARGA JUALAN RM/KG*  
  ( Tongkol )                                0.20                                0.30                              0.50  
             
         
  RENDAH KASAR                        5,000.00                          7,500.00                      12,500.00  
  25,000 BERSIH                        3,136.50                          5,636.50                      10,636.50  
    BURUH KELUARGA                        4,306.50                          6,806.50                      11,806.50  
             
         
  SEDERHANA KASAR                        6,000.00                          9,000.00                      15,000.00  
  30,000 BERSIH                        4,136.50                          7,136.50                      13,136.50  
    BURUH KELUARGA                        5,306.50                          8,306.50                      14,306.50  
             
         
  TINGGI KASAR                        7,000.00                        10,500.00                      17,500.00  
  35,000 BERSIH                        5,136.50                          8,636.50                      15,636.50  
    BURUH KELUARGA                        6,306.50                          9,806.50                      16,806.50  
             
             
* Harga dikebun petani