LAMAN UTAMA
 
MENGENAI IPS
  Perutusan Pengetua
Latarbelakang IPS
Direktori IPS
Akademik
Unit Ladang
Bidang Pengkhususan
Hal Ehwal Pelajar
Galeri Gambar
Alumni IPS
 
BORANG
   
     
       
PAUTAN
 

Jabatan Pertanian Sabah
Laman Sabah.Gov

 
 
Lanskap
| Pengurusan Ternakan | Mekanisasi Ladang | Pengurusan Estet
Teknologi Memproses Hasil Pertanian | Teknologi Pengeluaran Makanan
 
LANSKAP
     
 

 

  

 
 

 

Mata pelajaran ini menghendaki pelajar melaksanakan projek-projek yang melibatkan landskap dan hortikultur. Pelaksanaan projek-projek ini merangkumi segala aspek teori dan praktikal yang dipelajari dari segi pengenalan dan pengurusan tanaman hiasan, rekabentuk dan penterjemahan pelan landskap serta penilaian kos projek landskap.

Matlamat Umum

  1. Pelajar mengetahui matlamat dan unsur-unsur landskap.

  2. Pelajar-pelajar dapat merancang (merekabentuk), membaca dan melukis sebuah pelan landskap.

  3. Pelajar dapat menggabungkan elemen landskap kejur (handscape) dan landskap lembut (softcape) didalam melaksanakan projek-projek landskap.


Matlamat Latihan

  1. Pelajar dapat mengenal, menamakan tanaman hiasan secara nama sains untuk melengkapkan mereka mengenalpasti pokok tanaman hiasan.

  2. Pelajar dibimbing untuk menjalankan kerja-kerja pengurusan dalam kampus dan luar kampus.

  3. Pelajar boleh mengenalpasti dan membaca pelan landskap serta menggunakannya semasa membuat projek.

  4. Pelajar telah boleh membaca pelan, menterjemahkannya dan membuat penilaian kos projek.

Jenis Aktiviti :

i. Kawasan Angkat (Dalam Kampus)

Projek ini memerlukan pelajar mengetengahkan idea pembangunan pada kawasan angkat (Semester III) dan melakukan kerja-kerja pengurusan yang biasa dijalankan pada kawasan angkat tersebut (Semester IV).


 

ii. Koleksi Album

Projek ini memerlukan setiap pelajar mengenal dan mengetahui nama-nama beberapa spesis pokok tanaman hiasan termasuklah nama biasa dan nama sains. Pengenalan ini boleh dilakukan samada melalui bentuk pokok, daun, bunga, buah, warna dan lain-lain. Disamping itu, pelajar akan menyediakan dan menghantar dengan lengkap 80 keping gambar yang mengandungi komposisi seperti pokok-pokok landskap, tanaman hiasan akuatik, gambar-gambar perabot taman dan juga gambar-gambar bentuk landskap.

iii. Projek Landskap

Projek ini memerlukan kumpulan pelajar mendapatkan projek-projek landskap didalam atau diluar kawasan Institut. Ini akan memberi pendedahan kepada pelajar untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan sihat serta dapat menilai sesuatu projek berdasarkan pelan-pelan yang dibuat dan mengira jumlah kos yang terlibat dan keuntungan diperolehi. 
     
       
© Hakcipta Institut Pertanian Sabah, Jabatan Pertanian Sabah
PENAFIAN: Institut Pertanian Sabah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan sebarang maklumat yang terdapat di dalam laman web ini.