SENARAI ALAMAT, NOMBOR TELEFON DAN NOMBOR FAKSIMILI/ E-MEL

JABATAN PERTANIAN SABAH

 

Talian utama (Operator telefon)

:

088 - 283283 / 283282

Laman Web

:

www.sabah.gov.my/tani

E- mel

:

doasabah@sabah.gov.my

 

 Nama Pegawai/ Bahagian/ Seksyen

No. Telefon/ Faks/ E-mel

Alamat

 

 

 

 

I.

KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI

 

 

 

 

 

 

1.

Pengarah Pertanian

.

Tel: 088-283200

Faks: 088-239046

@sabah.gov.my

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian,

Aras 5, Wisma Pertanian Sabah,

Jln. Tasik Luyang, Off Jln. Maktab Gaya,

Beg Berkunci No. 2050,

88632 Kota Kinabalu

 

 

 

 

 

 

 

PA Pengarah

PN. ROSNI LEONG

Tel: 088-283200

Rosni.Leong@sabah.gov.my

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

 

 

 

 

 

 

 

2.

Timbalan Pengarah (Bahagian Pengurusan)

EN. MUHIDIN HJ. ISMAIL

Tel: 088-283201

Faks: 088-239046

Muhidin.Ismail@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

 

 

 

PA Timbalan Pengarah

PN. SUZANAH HJ. DASSIM

Tel: 088-283201

Faks: 088-239046

Suzana.Dasim@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

 

 

3.

Timbalan Pengarah (Bahagian Pembangunan)

EN. DZULKIFLI HJ. GHULAMDIN

 

Tel: 088-283202

Faks: 088-239046

Dzulkifli.Ghulamdin@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7

 

 

 

PA Timbalan Pengarah

PN. NORANIRAH BINTI NORSIDI

 

Tel: 088-283202

Faks: 088-239046

Noranirah.Norsidi@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7

 

4.

Timbalan Pengarah (Bahagian Penyelidikan)

EN. CHONG TAN CHUN

 

Tel: 088-283204

Faks: 088-239046

TanChun.Chong@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

 

 

 

PA Timbalan Pengarah

PN. BATRESS OKONG

 

Tel: 088-283204

Faks: 088-239046

Batress.Okong@sabah.gov.my

 

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

II.

DIREKTORAT

A.

SEKSYEN PERANCANGAN

 

 

Talian Am

Tel: 088-283246

 

 

 

1.

Ketua Penolong Pengarah (Perancangan)

PN. SURAYA HJ. JUBAHAR

Tel: 088-283255

Faks: 088-239046/ 283240

Suraya.Jubahar@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

 

PA Ketua Penolong Pengarah

PN. NOR ASMAH BINTI YUSOF

 

Tel: 088-283255

Faks: 088-239046/ 283240

Norasmah.Yusof@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

2.

Pegawai Pertanian Kanan (Belanjawan II)

 

Tel: 088-283240

Faks:  088-239046/ 283240

@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

3.

Pegawai Teknologi Makanan Kanan (Penerangan)

PN. DAISY FRANCIS KIM SUNG

 

Tel: 088-283252

Faks:  088-283252

Daisy.Francis@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 1

 

 

4.

Pegawai Pertanian Kanan (Perangkaan)

PN. VIVIANA BINTI LASIMIN

 

Tel: 088-283240

Faks: 088-239046/ 283240

Viviana.Lasimin@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

5.

Pegawai Pertanian Kanan (Ekonomi)

PN. RUSNANI HJ. AHMAD

Tel: 088-283243

Faks: 088-239046/ 283240

Rusnani.Ahmad@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

6.

Pegawai Pertanian Kanan (Belanjawan I)

PN. DYNON AFFENDY KOROH

Tel: 088-283211

Faks:  088-239046/ 283240

Dynon.Koroh@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

7.

Pustakawan

PN. MARY CATHERINE GOLINGAI

 

Tel: 088-283225

Faks: 088-239046

MaryCatherine.Golingai@sabah.gov.my

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

 

 

8.

Pegawai Penguasa (Pengurusan Sistem Maklumat)

EN. OSWALD JOHN MASITAL

 

Tel: 088-283290/ 019-2929008

Faks: 088-239046

Oswald.Masital@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

 

 

9.

Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Belanjawan I)

PN. IRINE J. SOMPUD

 

Tel: 088-283244

Faks: 088-239046

Irine.Sompud@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

10.

Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Perangkaan)

PN. SILVIA EDWARD

 

Tel: 088-283241

Faks: 088-239046/283240

Silvia.Edward@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

11.

Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Belanjawan II)

EN. CYRIL CLARENCE JONGIJI

 

Tel: 088-283216

Faks: 088-239046

Cyril.Jongiji@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

12.

Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Ketua Sub-Unit Percetakan/Penerbitan)

EN. HARRY ANTHONY

 

Tel: 088-283261

Faks: 088-283252

Harry.Anthony@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 1

 

 

13.

Penolong Pegawai Pertanian (Ekonomi)

PN. NURHAZYIAN BINTI IBRAHIM

 

 

Tel: 088-283246

Faks: 088-239046

Nurhazyian.Ibrahim@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

14.

Penolong Pegawai Pertanian (Perangkaan)

EN. ALI JAINIE MUSLIM

 

Tel: 088-283242

Faks: 088-239046/283240

AliJainie.Muslim@sabah.gov.my 

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

15.

Penolong Pegawai Pertanian (Perundingan dan Pelaburan)

EN. MOHD. ALI PG. JAMUDIN

 

Tel: 088-283246

Faks: 088-239046/283240

MohdAli.PgJamudin@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

16.

Penolong Pegawai Pertanian (Ketua Sub-Unit Pameran/ Publisiti/ Rekabentuk Grafik/ Fotografi/ Poster)

EN. ALIDIN JUMAT

 

Tel: 088-283254

Faks:  088-283252

Alidin.Jumat@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 1

 

 

17.

Penolong Pegawai Pertanian (Ekonomi)

PN. NURIAH GURITOM

 

Tel: 088-283246

Faks: 088-239046

Nuriah.Guritom@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

B.

SEKSYEN PENGURUSAN PROJEK & HARTA

 

 

 

Talian Am

Tel: 088-283207

 

 

 

1.

Penolong Pengarah Pertanian (Projek & Harta)

EN. SAPLIN BIN JANI

 

Tel: 088-283206

Faks: 088-239046

Saplin.Jani@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

 

PA Penolong Pengarah

CK. FLORITA MALAJOU

 

Tel: 088-283206

Faks: 088-239046

Florita.Malajou@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

2.

Pegawai Tadbir (Projek & Harta)

PN. FADZEDAH NOOR BINTI GULAMHAIDAR

 

Tel: 088-283247

Faks: 088-239046

Fadzedah.Gulamhaidar@sabah.gov.my

 

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

C.

SEKSYEN KEWANGAN

 

 

1.

Ketua Akauntan

DATIN NORLIZAH AG. AHMAD

 

Tel: 088-283271

Faks: 088-283273

Norlizah.AgAhmad@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

 

PA Ketua Akauntan

PN. VERA GOLINSU

Tel: 088-283271

Faks: 088-283273

Vera.Golinsu@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

2.

Akauntan

EN. SAPIEE @SHAFIE BIN JANATI

 

Tel: 088-283278

Faks: 088-283273

Sapiee.Janati@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

3.

Penolong Akauntan Kanan (Jabatan)

EN. SIMON TAKOM

Tel: 088-283279

Fals: 088-283273

Simon.Takom@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

4.

Penolong Akauntan Kanan (Jabatan Mengakaun Sendiri)

EN. JAPAR NASIP

 

Tel: 088-283274

Fax: 088-283273

Japar.Nasip@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

5.

Penolong Akauntan (Unit Pembangunan)

EN. MOHD IDZRI HAMIDI BIN ISMADI

Tel: 088-283279

Fax: 088-283273

IdzriHamidi.Ismadi@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

6.

Penolong Akauntan (Unit Pengurusan Gaji)

PN. GLEN DAVID DALADIN

 

Tel: 088-283286

Faks: 088-283273

GlenDavid.Daladin@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

7.

Penolong Akauntan (Unit Penyemakan Baucar)

EN. MOHD REHAN BIN RAMLAN

Tel: 088-283298

Faks: 088-283273

MohdRehan.Ramlan@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

8.

Penolong Akauntan (Unit Penerimaan & Pembayaran)

 

Tel: 088-283275

Faks: 088-283273

@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

9.

Penolong Akauntan (Unit Bekalan)

PN. GLEN DAVID DALADIN

Tel: 088-283280

Faks:  088-283273

GlenDavid.Daladin@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

 

10.

Pegawai Akaun (Unit Amanah)

PN. ALVYLIAN BINTI AMPAROL

 

Tel: 088-283284

Faks: 088-283273

Alvylian.Amparol@sabah.gov.my

 

 

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 6

 

III

BAHAGIAN PENGURUSAN

 

A.

SEKSYEN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

 

 

1.

Ketua Penolong Pengarah Pertanian (Pembangunan Sumber Manusia)

EN. JIFRIN HJ. MOHAMAD

 

Tel: 088-283203

Faks: 088-239046/ 283236

Jifrin.Mohamad@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

 

 

 

PA Penolong Pengarah

PN. VIZIA VICTORIA JIMIS

 

Tel: 088-283203

Faks: 088-239046/ 283236

Victoria.Jimis@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

 

 

2.

Pegawai Pertanian (Unit Pembangunan Kerjaya)

EN. MACBETH BIN MAJILON

 

Tel: 088-283236

Faks: 088-239046/ 283236

Macbeth.Majilon@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

 

 

3.

Pegawai Pertanian (Unit Latihan Dalam Perkhidmatan)

PN. NORAIZAN SHAFIE 

Tel: 088-983011/ 983007

Faks: 088-983006

Noraizan.Shafie@sabah.gov.my

Pusat Latihan Pertanian

Timbang Menggaris

Peti Surat No. 102,

89158 Kota Belud

 

 

4.

Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Unit Perjawatan)

PN. NORMAH GUDANG

Tel: 088-283219

Faks: 088-239046/ 283236

Normah.Gudang@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian Aras 5

 

 

5.

Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Unit Maklumat)

PN. FEDELINA ISIDORE

Tel: 088-283214

Faks: 088-239046/ 283236

Fedelina.Isidore@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian Aras 5

 

 

6.

Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Unit Latihan Dalam Perkhidmatan)

EN. COSMAS MOJULAT

Tel: 088-983007

Faks: 088-983006

Cosmas.Mojulat@sabah.gov.my

 

Pusat Latihan Pertanian

Timbang Menggaris

Peti Surat No. 102,

89158 Kota Belud

 

B.

SEKSYEN PENGURUSAN DAERAH

 

 

1.

Penolong Pengarah (Pengurusan Daerah)

EN. JUMAAT B. IBRAHIM

Tel: 088-283220

Faks: 088-283222

Jumaat.Ibrahim@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5,

 

 

 

PA Ketua Penolong Pengarah

PN. MASNIAH JAAFAR

Tel: 088-283220

Faks: 088-283222

Masniah.Jaafar@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

 

 

2.

Penolong Pegawai Pertanian

EN. MOHD SHAMSUL BAKRI

 

Tel: 088-283222

Faks: 088-283222

MohdShamsul.Bakri@sabah.gov.my

 

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

 

 

(i)

BAHAGIAN PANTAI BARAT UTARA

 

 

1.

Pegawai Pertanian

Daerah Kota Marudu

PN. RUHAYAH BTE AG. DAUD

 

Tel: 088-661334

Faks: 088-661382

DgRuhayah.AgDaud@sabah.gov.my

 

Jabatan Pertanian

Peti Surat No. 42

89100 Kota Marudu

 

 

 

 

Pusat Latihan Petani

Tel: 088-661632

Faks: 088-661632

 

Pusat Latihan Petani Damai, Kota Marudu

Peti Surat No. 42

89107 Kota Marudu

 

 

2.

Pegawai Pertanian Kanan

Daerah Kota Belud

EN. AHMAD PETRI KARABAIN

 

Tel: 088-976528

Faks: 088-975677

AhmadPetri.Karabain@sabah.gov.my

Jabatan Pertanian

Peti Surat No. 11

89157 Kota Belud

 

3.

Pegawai Pertanian Kanan

Daerah Pitas

EN. NOORAZIMIE MAIDIN

 

Tel: 088-612105

Faks: 088-612104

Noorazimie.Maidin@sabah.gov.my

 

Jabatan Pertanian

Peti Surat No. 243

89100 Pitas, Kota Marudu

 

 

4.

Pegawai Pertanian Kanan

Daerah Kudat dan Matunggong

EN. ZABA AWALIDIN

 

Tel: 088-611467

Faks: 088-611269

Zaba.Awalidin@sabah.gov.my

 

Jabatan Pertanian Kudat

Peti Surat No. 100

89057 Kudat

 

 

 

 

Pejabat Matunggong

Tel: 088-613791

Faks: 088-613791

 

 

Jabatan Pertanian Matunggong

Peti Surat No. 100

89057 Kudat

 

(ii)

BAHAGIAN PANTAI BARAT SELATAN

 

 

1.

Pegawai Pertanian Kanan

Daerah Ranau

EN. ABD. HAMID HARUN

Tel: 088-875337

Faks: 088-875312

AHamid.Harun@sabah.gov.my

 

Jabatan Pertanian

Peti Surat No. 15

89307 Ranau

 

2.

Pegawai Pertanian Kanan

Daerah Papar

CK. MAISALMAH HJ. AWG.KIRAH

Tel: 088-913527/ 914718

Faks: 088-913087

Maisalmah.AgKirah@sabah.gov.my

Jabatan Pertanian

Peti Surat No. 133

89608 Papar

 

 

3.

Pegawai Pertanian Kanan

Daerah Tuaran

EN. MOHD JASLEE @ JASLI DINGLE

 

Tel: 088-788580-212

Faks: 088-787450

MohdJasli.Dingle@sabah.gov.my

Jabatan Pertanian

Peti Surat No. 102

89208 Tuaran

 

4.

Pegawai Pertanian Kanan

Daerah Kota Kinabalu/ Penampang

EN. DONALD MASUDAL

 

Tel: 088-711559

Faks: 088-711559

Donald.Masudal@sabah.gov.my

Jabatan Pertanian

Peti Surat No. 315

89500 Penampang

 

5.

Pegawai Penguasa Pertanian

Daerah Putatan

PN. WAN MASAMAH WAN ABEDIN

Tel: 088-767661

Faks: 088-767662

WanMasamah.WanAbedin@sabah.gov.my

Pejabat Pertanian Daerah Putatan

d/a Pusat Latihan Pertanian Bersepadu

Peti Surat 50603

88725 Putatan.

 

 

(iii)

BAHAGIAN PEDALAMAN

 

 

1.

Pegawai Pertanian Kanan

Daerah Keningau

EN. JAMES BIN SIKAH

 

Tel: 087-331532

Faks: 087-331892

James.Sikah@sabah.gov.my

 

Jabatan Pertanian

Peti Surat No. 9

89007 Keningau

 

 

 

 

Stesen Mekanisasi Padi Binaong

Tel: 087-391644

Faks: 087-391644

 

Stesen Mekanisasi Padi Binaong, Keningau

Peti Surat 436

89008 Keningau

 

 

2.

Pegawai Pertanian

Daerah Tenom

EN. HANIF BIN KOROH @ KARIM

 

Tel: 087-735530

Faks: 087-735402

Hanif.Koroh@sabah.gov.my

 

Jabatan Pertanian

Peti Surat No.172

89908 Tenom

 

 

 

 

Pusat Latihan Petani

Tel: 087-737626

Faks: 087-737626

 

Pusat Latihan Petani Lagud Sebrang, Tenom

Peti Surat 271

89908 Tenom

 

3.

Pegawai Pertanian

Daerah Beaufort

EN. SUHAIMI SATTU

 

Tel: 087-211581

Faks: 087-211284

Suhaimi.Sattu@sabah.gov.my

Jabatan Pertanian

Peti Surat No. 105

89807 Beaufort

 

 

4.

Pegawai Pertanian

Daerah Sipitang

EN. MOHAMMAD FAUZI AB. GULAM

 

Tel: 087-821429

Faks: 087-821689

MohdFauzi.AbGulam@sabah.gov.my

Jabatan Pertanian

Peti Surat No. 19

89857 Sipitang

 

5.

Pegawai Pertanian

Daerah Kuala Penyu

EN. ABDUL FAUZE TAKI

Tel: 087-884205

Faks: 087-884220

AbdFauze.Taki@sabah.gov.my

 

Jabatan Pertanian

Peti Surat No. 8

89747 Kuala Penyu

 

6.

Pegawai Pertanian

Daerah Tambunan

EN. AZALI ALING

Tel: 087-774228

Faks: 087-774137

Azali.Aling@sabah.gov.my

 

Jabatan Pertanian

Peti Surat No. 20

89650 Tambunan

 

7.

Pegawai Pertanian

Daerah Nabawan/ Pensiangan

EN. SAMSON BIN NASIB@ANTAN

 

Tel: 087-366214

Faks: 087-366214

Samson.Nasib@sabah.gov.my

Jabatan Pertanian

Peti Surat No. 61

89957 Nabawan/ Pensiangan

 

8.

Pegawai Penguasa Pertanian

Daerah Kecil Sook

EN. SAMSUDIN LADUN

 

Tel: 087-365962

Faks: 087-365195

Samsudin.Ladun@sabah.gov.my

 

 

Jabatan Pertanian Daerah Kecil Sook

Peti Surat No. 646

89008 Sook, Keningau

 

 

(iv)

BAHAGIAN SANDAKAN

 

 

1.

Pegawai Pertanian Kanan

Daerah Sandakan

EN. ZAINAL ABIDIN HJ.MOHAMAD

 

Tel: 089-667835/ 667831

Faks: 089-660370

ZainalAbidin.Mohamad @sabah.gov.my

 

Jabatan Pertanian

Peti Surat No. 215

90702 Sandakan

 

 

 

Pusat Latihan Petani

Tel: 089-567834

Faks: 089-567834

 

Pusat Latihan Petani Ulu Dusun, Sandakan

Peti Surat 215

90702 Sandakan

 

2.

Pegawai Pertanian

Daerah Kinabatangan

EN. AWANG WALIT

 

Tel: 089-561139

Faks: 089-561328

Awang.Walit@sabah.gov.my

Jabatan Pertanian

W.D.T. No. 6

90200 Kota Kinabatangan

 

3.

Pegawai Pertanian

Daerah Beluran dan Telupid

EN. AHMAD KANDUNG

Tel: 089-511203

Faks: 089-511203

Ahmad.Kandung@sabah.gov.my

 

Jabatan Pertanian

W.D.T. No. 47

90107 Beluran

 

 

 

 

Pejabat Telupid

Tel: 089-521723

Faks: 089-521723

Jabatan Pertanian

Peti Surat No. 10

89300 Telupid

 

 

4.

Pegawai Penguasa Pertanian

Daerah Tongod

EN. JAMES ARAH

Tel: 087-748833

Faks: 087-748833

James.Arah@sabah.gov.my

 

 

Jabatan Pertanian

Peti Surat No. 10

89300 Telupid/ Tongod

 

(v)

BAHAGIAN TAWAU

 

 

1.

Pegawai Pertanian Kanan

Daerah Tawau

TN. HJ. ABD.SAMAT INJAU @ ABDUL MAASH

 

Tel: 089-772206

Faks: 089-770810

AbdSamat.Injau@sabah.gov.my

 

Jabatan Pertanian

Peti Surat No. 71

91007 Tawau

 

 

2.

Pegawai Pertanian

Daerah Semporna

EN. MOHD SYAH MARZUKI BIN AGAR

 

Tel: 089-781535

Faks: 089-781207

Mohd.Syah.Marzuki.Agar@sabah.gov.my

 

Jabatan Pertanian

Peti Surat No. 113

91308 Semporna

 

 

3.

Pegawai Pertanian

Daerah Lahad Datu

EN. AMAT UNUS@HJ.ALIMPUNUS

 

Tel: 089-884363

Faks: 089-883627

AmatUnus.Alimpunus@sabah.gov.my

 

Jabatan Pertanian

Peti Surat No. 60208

91111 Lahad Datu

 

4.

Pegawai Penguasa Pertanian

Daerah Kunak

TN. HJ. JUPRI DEMABELA

Tel: 089-851213

Faks: 089-851215

Jupri.Demabela@sabah.gov.my

 

 

Jabatan Pertanian

Peti Surat No. 3

91207 Kunak

C.

SEKSYEN PEMBANGUNAN ORGANISASI

 

 

1.

Pegawai Pertanian (Pengurusan Kualiti)

EN. NORAZMAN JAMDIN

 

Tel: 088-283215

Faks: 088-239046/ 283236

Norazman.Jamdin@sabah.gov.my

 

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

D.

SEKSYEN PENTADBIRAN

 

 

1.

Pegawai Tadbir Kanan (Pentadbiran)

EN. NORSIH BIN NUSURI @ NURSURI

 

Tel: 088-283299

Faks: 088-239046

Norsih.Nursuri@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

 

 

PA Pegawai Tadbir Kanan

 

Tel: 088-283299

Faks: 088-239046

@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5,

 

2.

Penolong Pegawai Tadbir Kanan (Pentadbiran)

EN. TEO THIN HWA

 

Tel: 088-283295

Faks: 088-239046

ThinHwa.Teo @sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

 

3.

Penolong Pegawai Tadbir

PN. RUMAIZAH BINTI AJMAIN

 

Tel: 088-283238

Faks: 088-239046

Rumaizah.Ajmain@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

 

4.

Pembantu Tadbir Kanan

Tel: 088-283217

Faks: 088-239046

@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

 

5.

Pembantu Tadbir Kanan (Unit Sistem Maklumat Sumber Manusia/ SM2)

PN. ROHAYA HJ. OTHMAN

 

Tel: 088-283293

Faks: 088-239046

Rohaya.Othman@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

 

6.

Pembantu Tadbir Kanan (Unit Perkhidmatan)

PN. MIMY DIMIS

Tel: 088-283293/ 283218

Faks: 088-239046

Mimy.Dimis@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

 

7.

Pembantu Tadbir Kanan (Unit Pentadbiran Am)

HJ. BABA HJ. OTHMAN

 

Tel: 088-283293/ 283239

Faks: 088-239046

Baba.Othman@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

 

8.

Pembantu Tadbir Kanan (Unit Pengurusan Fail/ Gaji)

EN. MAIJI AMIT

 

Tel: 088-283293/ 283239

Faks: 088-239046

Maiji.Amit@sabah.gov.my

 

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 5

E.

SEKSYEN PERKHIDMATAN AM

 

 

1.

Penolong Pegawai Tadbir (Perkhidmatan Am, Ibu Pejabat)

PN. VALERIA JOSEPH HAN

Tel: 088-283291

Faks: 088-239046

Valeria.Joseph@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 1

 

2.

Pembantu Tadbir (Perkhidmatan Am, Ibu Pejabat)

EN. MICHAEL Y. SAAT

 

Tel: 088-283297

Faks: 088-239046

Michael.Saat@sabah.gov.my

 

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 1

 

F.

SEKSYEN LATIHAN VOKASIONAL

 

 

1.

Penolong Pengarah Pertanian (Latihan Vokasional)/ Pengetua IPS

EN. SOFIAN SYAH MOHD.SAID

 

Tel: 088-983017 Ext. 103

Faks: 088-983626

SofianSyah.MohdSaid@Sabah.gov.my

 

Institut Pertanian Sabah (IPS)

Timbang Menggaris,

Peti Surat No. 102

89158 Kota Belud

 

 

 

PA Penolong Pengarah

PN. JUIREN YAKIR @ Yakik

 

Tel: 088-983017 Ext. 102

Faks: 088-983626

Juiren.Yakir@sabah.gov.my

 

Institut Pertanian Sabah, Kota Belud

 

2.

Pegawai Pertanian Kanan/ Timbalan Pengetua IPS (Pensyarah Pengurusan Am)

PN. CHRISNAH KARADING

 

Tel: 088-983017 Ext.103

Faks: 088-983626

Crisnah.Karading@sabah.gov.my

 

Institut Pertanian Sabah, Kota Belud

 

3.

Pegawai Pertanian (Pensyarah Kursus Teknologi Pengeluaran Tanaman Makanan I & II)

 

Tel: 088-983017 Ext. 109

Faks: 088-983626

@sabah.gov.my

 

Institut Pertanian Sabah, Kota Belud

 

4.

Pegawai Pertanian (Pensyarah Kursus Pengurusan Estet I & II, Tanaman Industri dan Pengembangan Pertanian

CK. STEFFI SANOY DALINTING

 

Tel: 088-983017 Ext. 108

Faks: 088-983626

Steffi.Dalinting@sabah.gov.my

 

Institut Pertanian Sabah, Kota Belud

 

5.

Pegawai Pertanian (Pensyarah Kursus Pengurusan Ternakan I & II dan Asas Pengurusan Ternakan)

CK. ELIZABETH JAMES

Tel: 088-983017 Ext. 107

Faks: 088-983626

Elizabeth.James@sabah.gov.my

 

Institut Pertanian Sabah, Kota Belud

 

6.

Pegawai Pertanian (Pensyarah Kursus Landskap I & II dan Hortikultur Hiasan)

CK. NOOR SHAFAREENA HAMANSA

Tel: 088-983017/ 983016

Faks: 088-983626

Shafareena.Hamansa@sabah.gov.my

 

Institut Pertanian Sabah, Kota Belud

 

7.

Pegawai Pertanian (Pensyarah Keusahawanan dan Perniagaan Tani)

 

Tel: 088-983017 Ext. 112

Faks: 088-983626

@sabah.gov.my

 

Institut Pertanian Sabah, Kota Belud

 

8.

Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Pensyarah Kursus Asas Pendidikan Moral, Pendidikan Moral dan Pengurusan Tanah)

PN. ADRIANA @ JUNE SIMON

 

Tel: 088-983017 Ext. 117

Faks: 088-983626

Adriana.Simon@sabah.gov.my

 

Institut Pertanian Sabah, Kota Belud

 

9.

Penolong Pegawai Pertanian (Pensyarah Perlindungan Tanaman, Padi & Pertanian Berpotensi Tinggi dan Pengurusan Tanaman Sayur & Kontan)

PN. NORMIAH HJ. AMBANG

 

Tel: 088-983017/ 983016 Ext. 115

Faks: 088-983626

Normiah.Ambang@sabah.gov.my

 

Institut Pertanian Sabah, Kota Belud

 

10.

Penolong Pegawai Sistem Maklumat (Pensyarah Kursus Aplikasi Komputer)

EN. MOHD. SABLI BIN NANING

 

Tel: 088-983017/ 983016

Faks: 088-983626

Mohdsabli.Naning@sabah.gov.my

 

Institut Pertanian Sabah, Kota Belud

 

11.

Penolong Pensyarah Pendidikan Islam (Pensyarah Kursus Pendidikan Islam I & II dan Tamadun Islam)

USTAZAH BAHRIAH AINIE BTE AG. BAKAR

Tel: 088-983017 Ext. 116

Faks: 088-983626

Ainie.AgBakar@sabah.gov.my

 

Institut Pertanian Sabah, Kota Belud

 

12.

Penolong Pegawai Pertanian/ Pengurus Ladang I

EN. STANISLAUS MANDADI

Tel: 088-983017/ 983016

Faks: 088-983626

Stanislaus.Mandadi@sabah.gov.my

 

Institut Pertanian Sabah, Kota Belud

 

13.

Pegawai Pertanian (Pensyarah Mekanisasi Ladang I & II, Kejuruteraan Pertanian dan Mekanik Pertanian)

EN. ERIC TING KOK SIANG

 

Tel: 088-983017/ 983016

Faks: 088-983626

Eric.Ting@sabah.gov.my

 

Institut Pertanian Sabah, Kota Belud

 

14.

Pegawai Pertanian (Pensyarah Pengurusan Tanaman Buah-Buahan dan Communicative English I & II)

PN. ARBAANIA SIMBO

 

Tel: 088-983017/ 983016

Faks: 088-983626

Arbaania.Simbo@sabah.gov.my 

Institut Pertanian Sabah, Kota Belud

 

15.

Penolong Pegawai Pertanian/ Pengurus Ladang II

EN. JAMILUS JOIN

Tel: 088-983017

Faks: 088-983626

Jamilus.Join@sabah.gov.my

 

Institut Pertanian Sabah, Kota Belud

 

16.

Penolong Pegawai Pertanian (Pengurusan Ladang Pembangunan Ternakan)

PN. DOWNA DUSIP

Tel: 088-983017

Faks: 088-983626

Downa.Dusip@sabah.gov.my

 

Institut Pertanian Sabah, Kota Belud

 

17.

Penolong Pegawai Tadbir (Pentadbiran)

PN. MASMUN BAKRI

Tel: 088-983017 Ext. 110

Faks: 088-983626

Masmun.Bakri@sabah.gov.my

 

Institut Pertanian Sabah, Kota Belud

 

18.

Pegawai Pertanian (Pusat Latihan Vokasional Pertanian Lahad Datu)

EN. RAFFAE HJ. HARUN

 

Tel: 089-866902/ 866904

Faks: 089-880469

Raffae.Harun@sabah.gov.my

 

Pusat Latihan Vokasional Pertanian (AVTC)

Beg Berkunci No. 10

91009 Lahad Datu

 

 

19.

Penolong Pegawai Pertanian (Pusat Latihan Vokasional Pertanian Lahad Datu)

EN. LAURINE SANI

 

Tel: 089-866902/ 866904

Faks: 089-880469

Laurine.Sani@sabah.gov.my

 

Pusat Latihan Vokasional Pertanian, Lahad Datu

 

 

20.

Penolong Pegawai Pertanian (Pusat Latihan Vokasional Pertanian Lahad Datu)

PN. MASNI MUSTAMIN

Tel: 089-866902/ 866904

Faks: 089-880469

Masni.Mustamin@sabah.gov.my

 

 

 

Pusat Latihan Vokasional Pertanian, Lahad Datu

IV.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

 

A.

SEKSYEN PENGELUARAN DAN PEMPROSESAN BAHAN TANAMAN (SPBT)

 

 

 

Talian Am

Tel: 088-283232

 

 

 

1.

Ketua Penolong Pengarah Pertanian (Seksyen Pengeluaran dan Pemprosesan Bahan Tanaman)

EN. ABDUL LATIP BIN AMIT @ALEDULATIP

 

Tel: 088-283266

Faks: 088-283266

AbdLatip.Amit@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7

 

 

PA Ketua Penolong Pengarah

PN. SIANGI AMPAWI

Tel: 088-283266

Faks: 088-283266

Siangi.Ampawi@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7

 

2.

Pegawai Pertanian Kanan (Pusat Pengeluaran Benih Padi Kota Belud)

EN. SULAIMAN @SULIMAN HJ. BULINDAN

Tel: 088-983001/ 983004

Faks: 088-983002

Suliman.Bulindan@sabah.gov.my

 

Pusat Pengeluaran Benih Padi

Timbang Menggaris

Peti Surat No. 102

81958 Kota Belud

 

3.

Pegawai Pertanian (Pusat Pengeluaran Bahan Tanaman Kontan, Tenom)

EN. KELVIN KALIANON

 

Tel: 087-737569

Faks: 087-737569

Kelvin.Kalianan@sabah.gov.my

 

Pusat Pengeluaran Bahan Tanaman Kontan, Lagud Sebrang

Peti Surat No. 359

89908 Tenom

 

 

4.

Pegawai Pertanian (Pusat Pengeluaran Benih Padi Papar)

CK. FREDOLICA D.M FREDOLINE

Tel: 088-913235/ 912836

Faks: 088-913235

Fredolica.Fredoline@sabah.gov.my

 

Pusat Pengeluaran Benih Padi

W.D.T. No. 9

89609 Kimanis, Papar

 

5.

Pegawai Penguasa

Stesen Kelapa Menumbok

EN. YASSIN MUHAMMAD

 

Tel: 087-831641/ 831640

Faks: 087-831644

Yasin.Muhamad@sabah.gov.my

 

Stesen Kelapa Menumbok

Peti Surat No. 21

89767 Menumbok

 

 

6.

Pegawai Pertanian (Seksyen Pengeluaran & Pemprosesan Bahan Tanaman)

PN. DORIS BINTI LAMBERT

 

Tel: 088-283224

Faks: 088-283231

Doris.Lambert@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7

 

 

7.

Penolong Pegawai Pertanian (Seksyen Pengeluaran & Pemprosesan Bahan Tanaman)

PN. HAZNI FAZILAH BINTI HANAFIAH

 

Tel: 088-283232

Faks: 088-283231

Hazni.Hanafiah@sabah.gov.my

 

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7

B.

SEKSYEN PEMBANGUNAN TANAMAN KEKAL

 

 

1.

Penolong Pengarah Pertanian (Pembangunan Tanaman Kekal)

EN. JAMALUDDIN LANI

Tel: 088-283228

Faks: 088-283228

Jamaluddin.Lani@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7

 

2.

Pegawai Pertanian Kanan (Tanaman Industri & Buah-buahan)

PN. JOVITA N. JOSEPH

 

Tel: 088-283227

Faks: 088-283228

Jovita.Joseph@sabah.gov.my

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7

 

3.

Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Tanaman Industri & Buah-buahan)

EN. ALIDIN BIN HJ. ABD. MOHID

 

Tel: 088-283228

Faks: 088-283228

Alidin.AbdMohid@sabah.gov.my

 

 

Ibu Pejabat Jabatan Pertanian, Aras 7

C.

SEKSYEN PENGEMBANGAN PERTANIAN

 

         
  1.

Ketua Penolong Pengarah Pertanian (Pengembangan)

PN. ZARINAH HJ. ALI

 

Tel: 088-787645

Faks: 088-788135

Zarinah.Ali@sabah.gov.my

Seksyen Pengembangan Pertanian,

Peti Surat 582,

89208 Tuaran

  2.

Penolong Pengarah Pertanian (Pengembangan)

EN. JASNIH JALI

 

Tel: 088-787645

Faks: 088-788135

Jasnih.Jali@sabah.gov.my

Seksyen Pengembangan Pertanian,

Peti Surat 582,

89208 Tuaran

 

3.

Pegawai Pertanian (Program Pengembangan)

EN. KONG ADBUL ZAID BIN ABDUL RAHMAN

 

Tel: 088-787645

Faks: 088-788135

KongZaid.AbdRahman@sabah.gov.my

 

Seksyen Pengembangan Pertanian, Tuaran

 

4.

Pegawai Pertanian (Akreditasi Ladang)

EN. MOHD NAZIH FIKRIANDI KALIWON

 

Tel: 088-787645

Faks: 088-788135

MohdNazih.Kaliwon@sabah.gov.my

 

Seksyen Pengembangan Pertanian, Tuaran

 

5.

Pegawai Pertanian (Perlindungan Tanaman)

PN. JOSEPHINE DAMIAN

Tel: 088-787645

Faks: 088-788135

Josephine.Damian@sabah.gov.my

 

 

Seksyen Pengembangan Pertanian, Tuaran

D.

SEKSYEN PEMBANGUNAN USAHAWAN PERTANIAN

 

 

1.

Penolong Pengarah Pertanian (Pembangunan Usahawan Pertanian)

EN. BACHO PASAKA

 

Tel: 088-768388/ 768072

Faks: 088-766131

Bacho.Pasaka@sabah.gov.my

 

Seksyen Pembangunan Usahawan Pertanian,

Pusat Latihan Pertanian Bersepadu,

Peti Surat No. 209,

89507 Putatan

 

 

 

PA Penolong Pengarah

PN. NORAINI HJ. SALAMAN

Tel: 088-768072

Faks: 088-766131

Noraini.Salaman@sabah.gov.my

 

Seksyen Pembangunan Usahawan Pertanian, Putatan

 

2.

Pegawai Perikanan Kanan (Bahagian Pentadbiran/ Unit Perikanan)

EN. LORIK AKAU 

Tel: 088-768211/ 768208

Faks: 088-766131

Lorik.Akau@sabah.gov.my

 

Seksyen Pembangunan Usahawan Pertanian, Putatan

 

3.

Pegawai Pertanian (Pembangunan Usahawan/ Bahagian Ladang)

Tel: 088-768211

Faks: 088-766131

@sabah.gov.my

 

Seksyen Pembangunan Usahawan Pertanian, Putatan

 

4.

Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Pengurus Ladang/Akaun)

 

Tel: 088-768211/ 768201

Faks: 088-766131

@sabah.gov.my

 

Seksyen Pembangunan Usahawan Pertanian, Putatan

 

5.

Pegawai Pertanian (Taman Kekal Pengeluaran Makanan)

EN. HASSAN SIKI

 

Tel: 088-768211/ 768213

Faks: 088-766131

Hassan.Siki@sabah.gov.my

 

Seksyen Pembangunan Usahawan Pertanian, Putatan

 

6.

Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Pemasaran)

PN. PHILLISIA P. POLOTUNG

 

Tel: 088-768211/ 768202

Faks:  088-766131

Phillisia.Polotung@sabah.gov.my

 

Seksyen Pembangunan Usahawan Pertanian, Putatan

 

7.

Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Penyelaras Projek Inkubator)

PN. URSULA J. BOKLIN

 

Tel: 088-768211/ 768209

Faks: 088-766131

Ursula.Boklin@sabah.gov.my

 

Seksyen Pembangunan Usahawan Pertanian, Putatan

 

8.

Penolong Pegawai Pertanian (Pembangunan Usahawan)

 

Tel: 088-768211/ 768090

Faks: 088-766131

@sabah.gov.my

 

Seksyen Pembangunan Usahawan Pertanian, Putatan

 

9.

Penolong Pegawai Pertanian Kanan (Kursus Kemahiran Keusahawanan/ Kaunseling)

PN. IENNIS @ AGNES SIBANGAN

Tel: 088-768211/ 768207

Faks: 088-766131

Iennis.Sibangan@sabah.gov.my

 

Seksyen Pembangunan Usahawan Pertanian, Putatan

 

10.

Penolong Pegawai Pertanian (Latihan Keusahawanan/ Hal Ehwal Akademik)

Tel: 088-768211/ 768072

Faks: 088-766131

@sabah.gov.my

 

Seksyen Pembangunan Usahawan Pertanian, Putatan

 

11.

Penolong Pegawai Pertanian (Pemprosesan Makanan)

PN. HJH. NORHANA BINTI IBRAHIM

 

Tel: 088-768211/ 768212

Fax: 088-766131

Norhana.Ibrahim@sabah.gov.my

 

Seksyen Pembangunan Usahawan Pertanian, Putatan

 

12.

Penolong Pegawai Pertanian (Taman Kekal Pengeluaran Makanan)

EN. AG. AHMAD AG. BAKAR

 

Tel: 088-768211/ 768215

Fax: 088-766131

AgAhmad.AgBakar@sabah.gov.my

 

Seksyen Pembangunan Usahawan Pertanian, Putatan

 

13.

Penolong Pegawai Pertanian (Hortikultur)

PN. ROMNAH BINTI HJ. RUSDI

 

Tel: 088-768211/ 768218

Fax: 088-766131

Romnah.Rusdi@sabah.gov.my

 

Seksyen Pembangunan Usahawan Pertanian, Putatan

 

14.

Penolong Pegawai Pertanian (Unit Perkeranian/ Pemprosesan Data)

EN. JUMAT SARI

 

Tel: 088-768211/ 768217

Fax: 088-766131

Jumat.Sari@sabah.gov.my

 

Seksyen Pembangunan Usahawan Pertanian, Putatan

 

15.

Penolong Pegawai Pertanian (Agronomi/ Hal Ehwal Pelajar)

EN. WALTER MUSLIN

 

Tel: 088-768211/ 768218

Fax: 088-766131

Walter.Muslin@sabah.gov.my

 

Seksyen Pembangunan Usahawan Pertanian, Putatan

 

16.

Penolong Pegawai Pertanian(Pembangunan Tanaman)

PN. JIWANAH MAJANUN

Tel: 088-768211/ 768218

Fax: 088-766131

Jiwanah.Majanun@sabah.gov.my

 

 

Seksyen Pembangunan Usahawan Pertanian, Putatan

E.

TAMAN PERTANIAN SABAH

 

 

1.

Pengurus Taman Pertanian Sabah

EN. JAIN LINTON

Tel: 087-737952/ 737953

Faks: 087-737571

www.sabah.net.my/agripark/

Jain.Linton@sabah.gov.my

 

Taman Pertanian Sabah (TPS)

W. D. T. No. 28

89908 Tenom

 

 

PA Pengurus Taman Pertanian Sabah

PN. HESAH BTE AMAT

Tel: 087-737952

Faks: 087-737571

Hesah.Amat@sabah.gov.my

 

Taman Pertanian Sabah, Tenom

 

2.

Pegawai Pertanian Kanan(Ketua Unit Hortikultur)

CK. NURUL SYIERAH TASIM

 

Tel: 087-737952

Faks: 087-737571

NurulSyierah.Tasim@sabah.gov.my

 

Taman Pertanian Sabah, Tenom

 

3.

Pegawai Pertanian (Ladang/ Ketua Unit Ladang)

CK. EDNA HASREENA BINTI AHLUN

 

Tel: 087-737952

Faks: 087-737571

EdnaHasreena.Ahlun@sabah.gov.my

 

Taman Pertanian Sabah, Tenom

 

4.

Penolong Pegawai Tadbir (Ketua Unit Pentadbiran)

 

Tel: 087-737952

Faks: 087-737571

@sabah.gov.my

 

Taman Pertanian Sabah, Tenom

 

5.

Penolong Pegawai Pertanian (Sub-Unit Muzium Tanaman)

EN. MARIUS @ MARINUS EDWIND

 

Tel: 087-737952

Faks: 087-737571

Marius.Edwin@sabah.gov.my

 

Taman Pertanian Sabah, Tenom

 

6.

Penolong Pegawai Pertanian (Sub-Unit Stream Garden)

TN. HJ. HASSAN WASIDI

 

Tel: 087-737952

Faks: 087-737571

Hassan.Wasidi@sabah.gov.my

 

Taman Pertanian Sabah, Tenom

 

7.

Penolong Pegawai Pertanian (Sub-Unit Perkhidmatan Pelanggan/ Laluan Utama)

EN. RAMANI LAJUIN

 

Tel: 087-737952

Faks: 087-737571

Ramani.Lajuin@sabah.gov.my

 

Taman Pertanian Sabah, Tenom

 

8.

Penolong Pegawai Pertanian (Sub- Unit Taman Hiasan)

EN. YANTAWANG ANGKAKAT

 

Tel: 087-737952

Faks: 087-737571

Yantawang.Angkakat@sabah.gov.my

 

Taman Pertanian Sabah, Tenom

 

9.

Penolong Pegawai Pertanian (Sub-Unit Taman Orkid Hibrid)

PN. FLAVIA MINSON

 

Tel: 087-737952

Faks: 087-737571

Flavia.Minson@sabah.gov.my

 

Taman Pertanian Sabah, Tenom

 

10.

Penolong Pegawai Pertanian (Sub-Unit Semaian TPS)

EN. STEVEN MAMBUT

Tel: 087-737952

Faks: 087-737571

Steven.Mambut@sabah.gov.my

 

Taman Pertanian Sabah, Tenom

 

11.

Penolong Pegawai Pertanian (Sub-Unit AgroForestry)

EN. RAUJI AMIANG

 

Tel: 087-737952

Faks: 087-737571

Rauji.Amiang@sabah.gov.my

 

Taman Pertanian Sabah, Tenom

 

12.

Penolong Pegawai Pertanian (Sub-Unit Ladang Getah/ Sawit)

EN. JUNAIDEH JAINTANG

Tel: 087-737952

Faks: 087-737571

Junaideh.Jaintang @sabah.gov.my

 

Taman Pertanian Sabah, Tenom

 

13.

Penolong Pegawai Pertanian (Sub-Unit Ladang Sara Diri)

EN. DARY CHAI AN @ HENRY

 

Tel: 087-737952

Faks: 087-737571

Dary.Chai@sabah.gov.my

 

Taman Pertanian Sabah, Tenom

 

14.

Penolong Pegawai Pertanian (Sub-Unit Taman Orkid Tempatan)

EN. SAMUEL TIHOI

 

Tel: 087-737952

Faks: 087-737571

Samuel.Tihoi@sabah.gov.my