Pilih Bahasa
 
                         

Carian UPEN

Berita Dan Aktiviti
 

PENGUMUMAN
 
Laman Portal/Web UPEN Sabah Masih Didalam Proses Kemaskini
Untuk makluman, laman portal/web UPEN Sabah masih didalam proses kemaskini. Terdapat pautan-pautan yang masih tidak berfungsi dengan baik dan sempurna. Sehubungan itu, diharapkan tuan/puan dapat bersabar dengan proses ini. Maaf diatas kesulitan yang dihadapi.

Penyediaan Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10), Rolling Plan Ke-Empat (2014-2015)
Unit Perancang Ekonomi Negeri, Sabah sedang dalam penyediaan Rancangan Malaysia Kesepuluh, RP 4. Semua agensi kerajaan Negeri boleh dapatkan garis panduan penyediaan RP4 daripada Seksyen Bajet dan Pemantauan, UPEN. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan sila berhubung dengan Cik Chee Shok Teng Encik Lahiree Rajim atau seksyen-seksyen lain yang menyelia Kementerian / Jabatan / Agensi anda. Sekian terima kasih.

Dokumen Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10)
Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) telah dibentangkan di dalam Parlimen pada hari Khamis, 10 Jun 2010, jam 11.30. Salinan dokumen RMKe-10 dalam versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris boleh dibeli mulai 10 Jun 2010, bermula pada jam 11.30 pagi. Naskhah jualan boleh didapati di percetakan Nasional Berhad dengan harga RM 80.00.

RINGKASAN PROFIL MENGENAI SABAH
TERAS PEMBANGUNAN NEGERI SABAH
MAKLUMAT/SEBARAN AM
 


Lain-lain mengenai UPEN
Jumlah Pelawat
Pelawat Dalam Talian
Orang


NOTIS PENAFIAN
Untuk makluman, portal ini bertujuan untuk menyebarkan maklumat yang berfaedah kepada mana-mana agensi kerajaan, perniagaan, komuniti dan orang persendirian. Anda dinasihati supaya menggunakan kemahiran dan pertimbangan ketika menggunakan laman web ini serta menilai dengan teliti akan ketepatan, kesempurnaan dan kesesuaian bahan di portal ini untuk kegunaan masing-masing. Maklumat-maklumat di laman web ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa. UPEN Sabah tidak menjamin dan tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa perkara yang timbul berkaitan dengan penggunaan sebarang bahan yang ada di dalam portal ini atau dalam mana-mana laman/portal yang dipautkan.
Apabila pengguna dipautkan ke laman/portal yang lain, pengguna tertakluk kepada dasar yang ditetapkan oleh laman/portal tersebut. Oleh itu, pengguna bertanggungjawab untuk membuat keputusan tentang ketepatan, kesempuranaan dan kesesuaian maklumat di laman/portal yang dipautkan.


 
Hakcipta Terpelihara © 2012 Unit Perancang Ekonomi Negeri Sabah.


Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Notis Hakcipta | Keperluan Sistem | Peta Lokasi | Peta Laman