Program dan Projek Kerajaan yang Berimpak Tinggi (Game Changer)

Info Utama

Rancangan 5 Tahun

RMK 11 adalah pelan jangka sederhana untuk meningkatkan tahap pendapatan dan mengurangkan jurang pendapatan rakyat Sabah.

State Project Infromation System (SPINS+)

Sistem Online untuk memantau projek di bawah biayaan kerajaan negeri.

Inisiatif Kerajaan

Kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif bagi membolehkan Malaysia terus berdaya saing dalam pasaran global.

Penunjuk Ekonomi

Maklumat berkenaan populasi / kawasan tanah / tenaga kerja / hutan / Kadar purata pertumbuhan / tenaga kerja dan sebagainya

Pekeliling dan Garis Panduan

Dapatkan pekeliling baru dan Garis Panduan disini.

Ringkasan profail Negeri Sabah

Ekonomi / Maklumat Am / Populasi / Pelancongan / lain-lain

Info Tambahan

Direktori Telefon / Email

 

Ucapan Belanjawan

Pautan Penting