Telefon: 088-450800 Faks: 088-450999

PERKHIDMATAN UPEN
BAHAGIAN MAKRO
 
 

1. Membuat kajian ke atas :

 

i. Kedudukan semasa ekonomi negeri;

ii. Senario ekonomi negara dan dunia;

iii. Keupayaan sumber kewangan negeri - dengan kerjasama Kementerian Kewangan;

iv. Masalah dan isu-isu utama pembangunan negeri.

 

2. Menentukan sasaran/matlamat ekonomi makro seperti :

 

i. Pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK);

ii. Pembasmian kemiskinan;

iii. Penyusunan Semula Masyarakat;

iv. Pelaburan Sektor Awam (saiz peruntukan pembangunan);

 
 
 
 
     
Pejabat Timbalan Pengarah (Makro)
Timbalan Pengarah Makro
Puan Gwendolen Vu
Telefon: 088-450800
Email: Gwendolen.Vu@sabah.gov.my
 
PA (TPM)
Puan Flory Victorinus
Telefon: 088-450800
Email: Flory.Victorinus@sabah.gov.my
 
 
 
Perancangan Sektoral melalui:-