Telefon: 088-450800 Faks: 088-450999

PERKHIDMATAN UPEN
BAHAGIAN SEKTORAL
 
 

1. Setiap Kementerian/Jabatan/Agensi perlu mengkaji perkara-perkara berikut :-

 

i. Pencapaian fizikal dan kewangan dalam tempoh RMLT sebelumnya;

ii. Isu-isu dan kekangan pembangunan sektor;

iii. Saiz permohonan atau cadangan kewangan keseluruhan bagi kementerian/jabatan/agensi di bawah jagaan untuk tempoh RMLT berikutnya;

iv. Kapasiti pelaksanaan;

vi. Senario ekonomi dalam dan luar negeri yang mungkin mempengaruhi prospek pembangunan sektor di bawah jagaan untuk tempoh lima tahun akan datang.

 

2. Pihak kementerian mengadakan perbincangan dan interaksi berterusan dengan pegawai-pegawai perancang jabatan/agensi di bawah jagaan berhubung program/ projek yang akan dicadangkan.

 
 
 
     
Pejabat Timbalan Pengarah (Sektoral)
Timbalan Pengarah Sektoral
Dr. Mariana Tinggal
 
Telefon: 088-450800
 
Email: Mariana.Tinggal@sabah.gov.my
 
PA (TPS)
Puan Rita Ferdinand
 
Telefon: 088-450800
 
Email: Rita.Ferdinand@sabah.gov.my
 
 
Perancangan Makro melalui:-