Telefon: 088-450800 Faks: 088-450999

Ucapan Pengarah

 

Assalamualikum W.T, Salam Sejahterah dan Salam 1Malaysia Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada team website UPEN kerana berjaya membangunkan laman rasmi Portal UPEN ini. Umum kita mengetahui bahawa kemajuan IT banyak menyumbang kepada pembangunan dan revolusi manusia pada masa kini. Situasi ini telah memberi ruang dan peluang yang meluas kepada agensi kerajaan untuk menyebarkan maklumat dan pengetahuan kepada rakyat amnya. Laman web UPEN ini dibangunkan adalah bertujuan untuk menyebarkan maklumat-maklumat mengenai ekonomi Negeri Sabah. Selain itu juga, dengan adanya laman web ini, agensi-agensi kerajaan yang lain boleh mendapatkan sebaran am terkini contohnya seperti pekeliling-pekeliling yang berkaitan Rancangan Malaysia Kesepuluh, maklumat-maklumat mengenai mesyuarat dan sebagainya.

 

Datuk Haji Osman Bin Haji Jamal
Pengarah UPEN Sabah

 

INFO KORPORAT

 

Perutusan Menteri l Carta Organisasi l Maklumat Korporat